Finansal Raporlama Nedir ? - Finans

Finansal Raporlama Nedir ve Neden Önemlidir? Finansal raporlama en basit tabiriyle işletmenin mali fotoğrafını çekmek demektir.

Finansal Raporlama Nedir ve Neden Önemlidir?

Her ne kadar çoğunlukla yasal zorunluluklar sebebiyle hazırlansa da aslında her ölçekte işletmeler için ileriye dönük planlama yapabilmek adına finansal raporlar hazırlamak ve bunlardan faydalanmak çok önemlidir. Halka açık şirketlerin yani borsada işlem gören şirketlerin yanı sıra bazı kriterleri sağlayan şirketlerin de finansal raporlar hazırlayıp yayınlaması zorunludur. İşletmenin hisselerine sahip olmak isteyen yatırımcılar finansal raporlara bakarak karar verirler. Bankalar bu raporları baz alarak işletmelere kredi sağlarlar. Bunlara ek olarak yasal zorunluluğu olmasa bile finansal raporlar hazırlanabilir ve bu raporlar yardımıyla işletmeye büyük yatırımcıların yatırım yapması sağlanabilir.

Yasal zorunluklar çerçevesinde borsada işlem gören işletmeler dönemsel olarak;

·         Gelir Tablosu

·         Bilanço

·         Nakit Akım Tablosu

·         Sermaye Hareket Tablosu

gibi temel mali tablolar hazırlayarak yayınlamakla mükelleftir. SPK ve Hazine Bakanlığı’nın mevzuatları doğrultusunda, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne uygun olarak tutulan muhasebe hesapları kullanılarak bu mali tablolar hazırlanır. Mali tablolar yine ilgili kurumların yasal mevzuatları çerçevesinde bağımsız denetçiler tarafından tasdik edilmelidir.

İşletmenin hisse senedinin fiyatları teknik olarak ileriki dönemlerdeki nakit akışlarına göre fiyatlanmaktadır. Ancak piyasa koşullarına göre arz ve talebin buluştuğu yer hisse senedi fiyatını kesin olarak belirler. Yatırımcılar hisse senedini hangi fiyattan alacağına ise finansal raporlara bakarak karar verirler. Finansal raporlamanın önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Hisse senedinin fiyatı işletmenin finansmanı açısından da çok önemli olduğundan mali tabloların doğru olması ve finansal raporlarının analizinin doğru yapılması işletmenin finansman kapasitesinin de doğrudan belirlemektedir.

Uzun vadeli yatırım yapanlar temettü geliri beklentilerini hesaplayabilmek için, kısa vadeli yatırımcı da hisse senedi fiyatının gideceği yeri tahmin edebilmek için finansal raporları analiz eder. Temel mali tablolara bakarak yapılan analizlerden bazıları şunlardır;

·         Cari Oran

İşletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara olan oranı cari oranı verir.  Cari oranın 2 ve üzerinde olması tercih edilir. Bu orana bakarak bankalar işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü analiz edebilir ve buna göre kredi verme kararını şekillendirir.

·         Nakit Oranı

Hazır değerler ve menkul kıymetler toplamının kısa vadeli kaynaklara oranı nakit oranıdır ve 1’in üzerinde olması beklenir. İşletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayacak nakit kaynaklarını görmeye yarar bu da finansman olanaklarını doğrudan belirler.

·         Finansman Oranı

İşletmenin kısa vadeli borçlarının ne kadarını öz kaynaklarından karşılayabildiğini gösterir. Oranın 1’in üzerinde olması beklenir. Eğer oran 1’in altındaysa işletme kısa vadeli borçlarını dış finansman kaynaklarıyla yönetiyor demektir bu da işletmenin finansman maliyetinin yüksek olduğunu gösterir.

·         Nakit Akış Tablosu

Dönem başındaki nakit miktarı ve dönem sonundaki nakit miktarına da bakılarak dönem içindeki nakit giriş-çıkışları da dikkate alınarak işletmenin ne kadar sıcak parayı yönetebilme kabiliyetini gösteren tablodur.

Finansal Raporlama - 2

Birçok küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletme sahibinin, temel finansal raporlara aşina olmasına rağmen işletmenin performans ve karlılığını arttıracak yönetim raporlamasına pek önem vermediğini biliyor musunuz? Pek çok işletme sahibi, ortak ya da CEO aşağıdaki sorulara yanıt verecek bilgileri üreten karlı bilgi sistemine (KBS) ihtiyaç duyar:

·         Doğru fiyatlama yapılıyor mu?

·         Geçen çeyreğe göre ne kadar fazla kar edildi?

·         Maaşları ödeyecek nakit mevcut mu?

Bu ve benzer soruların cevaplarını bilseydiniz firmanızın karlılık potansiyelinin ne olacağını hayal edebilir miydiniz? Operasyonu nasıl verimli hale getireceğiz, mevcut finansal durumumuz ne gibi soruların cevaplarını tahmin etmenize gerek yok. Peki, bu soruları nasıl yanıtlayacağız? Finansal raporlama ve yönetim raporlaması ile tüm bu ve benzer sorulara cevap verebiliriz. Araştırmalar birçok KOBİ ve mikro işletme sahibinin ikisinin arasındaki farkı bilmediğini gösteriyor. Gelin birlikte her iki raporlamanın farklarını gözden geçirelim: