Kullanici Tanımlama

Kullanıcı Tanımlama Novcod Bayi Yönetim Yazılımında Fabrika, Bayi, Alt Bayilerin kullanıcılarının tanımlandığı bölümdür. Kullanıcıya ait tüm bilgiler ve yetkiler bu bölümden girişleri yapılmaktadır.

Proje Ekran Görüntüleri